Zabezpečovacie systémy

SLUŽBY

Zabezpečovacie systémy

Ponúkame profesionálne služby v oblasti ochrany Vášho majetku. Systémy od renomovaných výrobcov Paradox a Satel je možné pripojiť lokálne na sirénu, GSM, GPRS, IP modulom,  alebo  na pult centralizovanej ochrany /PCO/.

 

Zabezpečovacie systémy pre hlásenie narušenia vniknutia do objektu (v skratke EZS – elektrická zabezpečovacia signalizácia) patria v dnešnej dobe už k bežnému štandardu  výbavy rodinných domov, obchodov a iných prevádzok. Vďaka už dnes prijateľnej cenovej relácii sú tieto systémy čoraz rozšírenejšie.

 

Elektronický zabezpečovací systém je možné nainštalovať do každého priestoru, interiéru aj exteriéru. Ideálnym prípadom je príprava na inštalácie už počas samotného budovania objektu, kedy je vhodné navrhnúť najlepšie riešenie zabezpečenia a ochrany vzhľadom na charakter priestoru v spojení s rôznymi bezpečnostnými pravidlami noriem a vyhlášok o ochrane objektov.

 

Základnom inštalácie EZS je pri novovznikajúcich objektoch príprava potrebnej kabeláže, pomocou ktorej budú nainštalované prvky zabezpečovacieho systému komunikovať v ako jeden spolupracujúci celok. Ak potrebujete zabezpečiť už existujúci objekt zabezpečovací systém sa dá jednoducho nainštalovať pomocou bezdrôtových, rádiových komponentov, ktoré v dnešnej dobe taktiež spĺňajú tie najprísnejšie bezpečnostné technické požiadavky pre ochranu priestorov voči narušeniu.

  • Bezpečnostné návrhy
  • Inštalácie
  • PripojeniaNa telefón, SBS, Políciu, sirénu
  • Renomované značky

Zabezpečovací systém neposkytuje užívateľovi len ochranu objektu pred vniknutím nežiaducej osoby, ale sú aj nástrojom pre lepší pocit bezpečia po iných stránkach. Zabezpečovací systém navrhnutý efektívne dokáže napríklad pomocou komunikátora  upozorniť užívateľa objektu na prípadné vzniknuté nebezpečenstvo požiaru, úniku plynu, úniku vody. Tieto možnosti neraz ochránili človeka pred prípadným nebezpečenstvom.

 

Zabezpečovací systém nemusí chrániť objekty len počas neprítomnosti obsluhy, ale  alternatívou funkcie zabezpečovacieho systému je aj možnosť ochrany počas noci rozdelením systému na samostatné stráženie napríklad prízemia a poschodia domu tak, aby na poschodí spiaci užívateľ mal istotu že prízemie, prípadne garáž sú strážené systémom, nakoľko sú známe prípady vlámania práve počas noc, kedy majitelia práve spali.

 

Ani zabezpečovacie systémy neobišla doba internetu a postupne aj výrobcovia komponentov zabezpečovacích systémov implementovali do ich funkcií mnohé možnosti inteligentných prvkov. Takto je možné v domácnosti ovládať aj na diaľku pomocou mobilnej aplikácie, ovládanie brán, žalúzií, závlahy,kúrenia a iných potrebných vecí. Veľkou výhodou takéhoto riadenia je napríklad pomocou jediného príkazu.  cez mobilnú aplikáciu spravovať naraz viacero zariadení. Napríklad pri vyvolanom poplachu sa rozsvietia svetlá v okolí objektu, alebo naopak po príchode domov sa okrem odkódovania objektu automaticky otvorí garážová brána.

Základné komponenty, ktoré musí obsahovať každý zabezpečovací systém.

Ústredňa EZS: je jeho hlavnou časťou a zároveň aj riadiacim a vyhodnocovacím prvkom. Doska plošného spoja je umiestnená v rozvodnici na povrchu steny alebo pod omietkou. Do ústredne sú pripojené všetky potrebné detektory, klávesnice, ale aj komunikátory a sirény na oznámenie narušenia. Ústredňa zabezpečovacieho systému obsahuje aj záložný akumulátor pre udržanie funkcie ochrany počas výpadku sieťového napájania.

Ovládacie časti EZS: je prvok systému, s ktorým sa užívateľ dostáva do kontaktu najčastejšie.  Klávesnice poznáme v rôznych prevedeniach, či už základné LED diódové, alebo modernejšie LCD klávesnice s displejom. Najvyšším štandardom klávesníc sú klávesnice v prevedení dotykového panelu – tabletu, pomocou ktorých vieme už v objekte nahradiť aj jednoduchý inteligentný systém. Ďalšími možnosťami ovládania sú diaľkové ovládače s obojsmernou komunikáciou kde užívateľ sa dozvie na ovládači, že príkaz bol odovzdaný ústredni

Detektory a hlásiče poplachu: sú ďalšou podstatou a neoddeliteľnou časťou EZS. Slúžia ako hlavné prvky na monitorovanie chránených priestorov a každú detekciu neoprávneného narušenia monitorovanej zóny okamžite odošlú do riadiacej ústredne. Pre rôzne typy priestorov a chránených predmetov poznáme veľké množstvo typov detektorov ako sú napríklad: infračervené detektory pohybu, mikrovlnné detektory, detektory v kombinácii s kamerou, detektory požiaru, detektory úniku vody a plynu, detektory umeleckých diel-obrazov, magnetické detektory otvorenia dverí a okien, detektory rozbitia skla a podobne.

Prvky hlásenia poplachovej správy: sú napríklad sirény, GSM komunikátory, ale aj vysielače na pult centrálnej ochrany polície. Tieto prvky slúžia ako výstupy poplachovej správy v prípade narušenia objektu. Sirény rozdeľujeme na vonkajšie a vnútorné. Sirény majú okrem akustického aj optický signalizátor, ktorý v tme umožňuje rýchlejšiu identifikáciu narušeného objektu. GSM/GPRS komunikátor dokáže upozorniť na telefónne čísla majiteľov objektu o vzniknutom poplachu či už pri narušení objektu páchateľom, výpadku napájania 230V, alebo inej poruche systému. Komunikátory pripojené na pult centrálnej ochrany objektov so zásahom pomocou polície, alebo SBS sa využívajú hlavne pre objekty s vyššou mierou rizika narušenia.