Audio a video vrátniky

SLUŽBY

Audio a video vrátniky

AUDIO A VIDEO VRÁTNIKY

Audio a video vrátnik je dorozumievacie zariadenie určené na komunikáciu s volajúcim na strane vstupných dverí. Tento systém dnes už ponúka inteligentné funkcie na zvýšenie bezpečnosti, ako aj komfortu používateľa. Moderné audio a video vrátniky dokážu zaznamenať volajúceho za vašej neprítomnosti, zanechať odkaz, presmerovať hovor na telefón a pod.

Dverová jednotka

Zabezpečuje audiovizuálny kontakt s volajúcou osobou, ktorá vám umožňuje vstup do objektu. Zároveň môže slúžiť aj ako prístupový systém, kde si napr. zadaním prístupového kódu, priložením bezkontaktnej identifikačnej karty alebo biometrickým odtlačkom prsta môžete otvoriť dvere.

 • dverové jednotky sú vhodné pre vnútorné ako aj vonkajšie použitie, s krytím až do IP68 a odolnosťou pred vonkajšími mechanickými nárazmi až do IK10
 • k dispozícii máme jednoduché dverové jednotky s minimálnymi rozmermi, alebo modulárne systémy s možnosťou integrácie čítačiek bezkontaktných RFID kariet (resp. kľúčeniek), čítačiek odtlačku prsta, číselných klávesníc pre zadanie kódu, piezoelektrických tlačidiel, LCD displejov, a pod.
 • dverové jednotky môžu byť jedno alebo viac tlačidlové, s klávesnicou pre vytáčanie volajúceho, alebo s LCD displejom na prehliadanie tel. zoznamu s otváraním jedných, alebo viacerých dverí.

Vnútorná jednotka

Zabezpečuje audiovizuálny kontakt s osobou, ktorá stojí pri vstupných dverách a vďaka kamere tak môžete túto osobu ľahko identifikovať. Elegantná vnútorná jednotka vám navyše ponúka prehľad zmeškaných hovorov, audio a video záznam volajúceho, nastavenia presmerovania hovoru, a pod.

 • vnútorné jednotky formou vyhotovenia máme k dispozícii ako tablet umiestniteľný na stenu s možnosťou bezdrôtového spojenia, či stolové telefóny s LCD displejom
 • v prípade použitia viacerých vnútorných jednotiek je možné vytvárať skupiny volajúcich
 • ďalšou výhodou sú nastaviteľné časové podmienky a pravidlá pre presmerovanie hovorov na inú vnútornú jednotku alebo mobilnú aplikáciu
 • väčšina modelov umožňuje pripojenie kamier z kamerového systému, čím získate viac pohľadov na pristupujúcu osobu

Ovládanie

Audio a video vrátnik sa primárne obsluhuje cez vnútornú jednotkou. K dispozícii je aj používateľský softvér, prostredníctvom ktorého môžete komunikovať, nastavovať a automatizovať celý systém.

 • lokálne prostredníctvom vnútornej jednotky
 • vzdialený prístup cez internet
 • aplikácie pre pracovné stanice
 • aplikácie pre mobilné