Pripájanie objektov na SBS a Polícia Martin

SLUŽBY

Pripájanie objektov na SBS a Polícia Martin

Naša firma zabezpečuje montáž prenosového zariadenia a pripojenie objektov na „PULT“ polície Martin a na „PULT“ SBS Martin.

Pult centralizovanej ochrany /PCO/ slúži na nepretržité monitorovanie technicky chránených objektov, vyhodnotenie došlých signálov a vykonanie nevyhnutných úkonov od informovania zákazníka na poruchu zariadenia až k vykonaniu zásahu ozbrojenou jednotkou na chránenom objekte.

Cenník mesačných a vstupných poplatkov za stráženie objektov pripojených na pult centralizovanej ochrany SBS
/pre oblasť Martin, Vrútky, Priekopa, Košťany/

  • mesačné poplatky
    budú fakturované firmou SPOMA s.r.o. /plátca DPH/ po uzavretí ZOD za stráženie objektu
  • vstupný poplatok 33,- € /bez DPH/
    bude fakturované firmou SPOMA s.r.o. /plátca DPH/ po uzavretí ZOD za stráženie objektu za pripojenie na PCO a naprogramovanie PZ /prenosové zariadenie/ na strane pultu . Cena nezahŕňa cenu PZ ani jeho montáž,toto bude fakturovať náš zmluvný partner pre pripájanie objektov, firma MARTINALARM /plátca DPH/ po napojení objektu na PCO.

Cenník

1. Byty 13,- €
2. Rodinné domy /nie na podnikanie/ 20,- €
3. Obchody, firmy: malé /kancelárie, stánky/ 33,- €
predajne textil, obchodné firmy 40 – 46,- €
predajne alkohol, cigarety, elektronika 55 – 60,- €
samoobsluhy, veľké predajne 60 – 80,- €

4. Obchodné domy, sklady, veľkosklady, veľké podniky, veľké administratívne subjekty

100 – 660,- €
5. Čerpacie stanice PHM, herne, zlatníctva 50 – 80,- €
6. Elektrická požiarna signalizácia 50 – 80,- €
7. Príplatok za inú oblasť 10 – 20,- €

Cenník platný od 1.1.2021