:index:

 

Firma MARTINALARM so sídlom v Martine vznikla v roku 1995 a dynamicky sa rozvíjala v rôznych aktivitách. Jednou z významných aktivít je aj montáž elektrickej zabezpečovacej signalizácie /EZS/ . Firma vykonala viac ako 500 montáží EZS do rôznych objektov, ako sú rodinné domy, obchody, podniky a banky.

Naša firma zabezpečuje montáž prenosového zariadenia a pripojenie objektov na "PULT" polície Martin a na "PULT" SBS SPOMA Martin.


Pult centralizovanej ochrany /PCO/ slúži na nepretržité monitorovanie technicky chránených objektov, vyhodnotenie došlých signálov a vykonanie nevyhnutných úkonov od informovania zákazníka na poruchu zariadenia až k vykonaniu zásahu ozbrojenou jednotkou na chránenom objekte.

Cenník mesačných a vstupných poplatkov za stráženie
objektov pripojených
na pult centralizovanej ochrany
SBS SPOMA s.r.o. Martin
/pre oblasť Martin, Vrútky, Priekopa, Košťany/

  • mesačné poplatky
    budú fakturované firmou SPOMA s.r.o. /plátca DPH/ po uzavretí ZOD za stráženie objektu
  • vstupný poplatok 33,- € /bez DPH/
    bude fakturované firmou SPOMA s.r.o. /plátca DPH/ po uzavretí ZOD za stráženie objektu za pripojenie na PCO a naprogramovanie PZ /prenosové zariadenie/ na strane pultu . Cena nezahŕňa cenu PZ ani jeho montáž,toto bude fakturovať náš zmluvný partner pre pripájanie objektov, firma MARTINALARM /plátca DPH/ po napojení objektu na PCO.
1. Byty 13,- €
2. Rodinné domy /nie na podnikanie/ 20,- €
3. Obchody, firmy: malé /kancelárie, stánky/ 33,- €
  predajne textil, obchodné firmy 40 - 46,- €
  predajne alkohol, cigarety, elektronika 55 - 60,- €
  samoobsluhy, veľké predajne 60 - 80,- €

4. Obchodné domy, sklady, veľkosklady, veľké podniky, veľké administratívne subjekty

100 - 660,- €
5. Čerpacie stanice PHM, herne, zlatníctva 50 - 80,- €
6. Elektrická požiarna signalizácia 50 - 80,- €
7. Príplatok za inú oblasť 10 - 20,- €

 

Cenník platný od 1.1.2009
Martin
...schvalil SPOMA s.r.o.