:index:

  • Spracujeme bezpečnostný návrh zabezpečenia Vášho objektu podľa Vašich požiadaviek na záujmový objekt.
  • Vykonáme inštaláciu Elektrickej zabezpečovacej techniky s možnosťou prenosu signálu o narušení objektu na mobilný telefón, na PCO, SBS, POLÍCIU, sirénu. Pri pripojení na PCO je možné prenášať informácie cez pevnú linku, GSM, Lan sieťou, alebo cez GPRS.
  • Použité prvky poplachových systémov sú certifikované a schválené Národným bezpečnostným úradom pre použitie v SR. Prvky sú od renomovaných značiek – Paradox , Ademco, Electronics Line a iné...

Ústredňa GalaxySystém PARADOX - Patrí k nim ústredne Evo192, Spectra SP, Magellan a dalšie možné komponenty ako snímače PRO, DG65, DG75, DG85, Glasstrek, PCS250

 Prezentácie jednotlivých produktov: Digiplex, Spectra, Magellan, IP100
:index: